Direktion

​Center for Ejendomme varetager regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter med alt fra fredede ejendomme til nybyggeri.

​Vores opgave er at skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices.

Vi er med til at sikre gode fysiske rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”Ventet og Velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler. 

Center for Ejendommes ambition er at være en stærk og værdsat samarbejdspartner, som sammen med regionens øvrige medarbejdere skaber en god oplevelse for patienterne. mogens.kornbo@regionh.dk

Redaktør