Drift og Teknik

​Drift og Teknik, i Center for Ejendomme, varetager alle opgaver inden for facilities management på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre.

​Arbejdsområder i Drift og Teknik

Drift og Tekniks primære fokus er på indvendig og udvendig drift og vedligehold af bygninger og udendørsområder.

Vi har faglærte håndværkere inden for alle relevante fagområder som dagligt løser VVS-, snedker-, tømrer-, elektriker- og maleropgaver lokalt hos vores kunder. Vores tekniske eksperter sørger for eftersyn og vedligehold af elevatorer, ventilationsanlæg, CTS og brand- og tyverisikringsanlæg efter ens standarder på tværs af regionen. Oveni dette vil vi tilbyde tilpasset "in-house"-produktion på de områder, hvor det er nødvendigt.

Vi står desuden for mindre ombygninger, og bistår med viden til de større byggerier om driftsforhold der skal være tilstede fx om ventilation, styring af anlæg (el, vand, varme).

På udendørsområderne sikrer vi gode parkeringsforhold for medarbejdere, patienter og pårørende, og sørger for at holde grønne områder velplejede og vejene ryddede for sne.

Desuden varetages opgaven med Kemirådgivning til hele regionen, herunder om kemi i spildevand og transport af farligt gods med kemi.   

Udsnit af de områder som varetages af Drift og Teknik:

 • Udeområder, grønne områder & sne
 • Alle fagområder (VVS, snedker, tømrer, el, maler)
 • Evt. ufaglærte inden for området (eks. handymand)
 • Tilrettelæggelse af drift og vedligehold (vedligeholdelsesplaner)
 • Styring af mindre ombygningsopgaver
 • Styring af Den internes kundes kontakt (KAM)
 • Indkøbsstrategi (supporteret af indkøb)
 • Koordinering med Plan og Byg
 • Økonomiopfølgning (supporteret af CØK)
 • Sikre hurtig indsats og reetablering ved større nedbrud og beredskabshændelser
 • Tilsikre en rettidig og professionel kommunikation om den enkelte opgave
 • Deltagelse i commissioning, aflevering, 1-års gennemgang og 5-års gennemgang
 • Drift og Teknik & catering på Regionsgården
 • Indkøb (faglig del)
 • Tekniske fag 
  • Elevatorer (eftersyn og vedligehold)
  • Ventilationsanlæg
  • CTS
  • Brand & Sikkerhed (incl. adgangskontrol)
  • Mindre projekter (i samarbejde med Enheden, Plan og Byg)
 • Vagtcentral & kundeportal 
 • Vedligehold af P-pladser (skilte, kontrol, belægning, reservation til særlige formål, patient- og P-tilladelser) 
 • Kemirådgivning til hele regionen, organisering med lokale kemiagenter, kurser, lovpligtig registrering af kemikalier i IT-database, fareklassificering og mærkning af produkter, arbejdspladsbrugsanvisninger, rådgivning om transport af farligt gods med kemi, udarbejdelse af rapporter om spildevand til kommuner, deltagelse i udbud, audits.


Redaktør