Idriftsættelse

​I programmet for Idriftsættelse står vi i spidsen for at implementere en god, standardiseret proces, når Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier afsluttes og tages i drift i de kommende år.


Overgangen fra byggeriets sidste faser til driftens overtagelse skal ske i tæt samarbejde med alle involverede parter, så bygningen er klar til patienter, pårørende og medarbejdere, når den tages i brug. 

Programmet koordinerer Center for Ejendommes involvering og leverancer i de enkelte nybyggeriers sidste faser og sikrer fremdrift på områder som commissioning, tests og  gennemgang af mangler.

Vi involverer, forbereder og understøtter de lokale bygge- og driftsenheder under idriftsættelsen og bistår også hospitalet med at planlægge aktiveringsperioden op til indflytning. Herudover understøtter vi den fysiske indflytning.

Programmet for Idriftsættelse sikrer en ensartet, transparent opgaveløsning og samler løbende op på læring af erfaringer, så vi hele tiden kan blive bedre. 

I programmet lægger vi særligt vægt på helhedssyn, sammenhæng og tværgående tilgange til emner og sagsområder, så alle involverede parter får en enkelt indgang til idriftsættelsen af bygningen. 

Redaktør