Systemer og Processer

​Systemer og Processer, i Center for Ejendomme (CEJ), arbejder med tværgående analyser og udviklingsprojekter.

​Arbejdsområder i Systemer og Processer

Systemer og Processer understøtter implementeringen af CEJs strategi på tværs af organisationen og vi medvirker til at CEJs arbejdsgange implementeres i hele organisationen. Vi understøtter de tværgående forretningsmæssige processer med systemer, og vi hjælper de enkelte enheder med at udvikle/indkøbe deres enhedsspecifikke værktøjer.

Realisering af CEJs strategi betyder, at hele CEJ skal arbejde med at optimere arbejdsgange og kundeoplevelser. Dette kræver samarbejde om udviklingsprojekter og vi arbejder for at medarbejdere medvirker til og efteruddannes i CEJs nye systemer og arbejdsprocesser i det omfang, det er relevant.

Systemer og Processer medvirker derudover til at Center for Ejendomme, som en af landets største bygge- og driftsherreorganisationer sætter præg på udviklingen af FM-området, og indgår i konstruktive samspil med kollegaer og samarbejdspartnere i branchen. Derfor vil vi medvirke til at CEJ indgå i udviklings- og forskningsprojekter til gavn for regionens patienter og medarbejdere. 

Det er desuden Systemer og Processer der er hovedansvarlige for gennemførelsen af Renoveringsplanen. Med udgangpunkt i Rambølls analyse er regionens bygningsmasse i generel dårlig stand, og det er Systemer og Processers ansvar at forvalte de øremærkede 7,2 milliader til at opnå mest genoprettelse for beløbet.

Udsnit af de områder som varetages af Systemer og Processer

  • Implementering af DALUXFM herunder kundeportal og HelpDesk funktion
  • Gennemførelse af renoveringslanen, beregninger af efterslæb og prioriteringer af indsatser 
  • Styringsmodel og opfølgning på renvoeringsplanens resultater og indsatser
  • Tværgående analyser f.eks. af brug af servicekontrakter, brug af leverandører,
  • CEJs standarder for tegnings- og datastrukturer, herunder fælles tegningsprogrammer, fælles arkivløsninger, fælles projektweb, fælles standarder
  • Udarbejdelse og vedligehold af CEJs IKT-procesmanual og IKT-aftaler
  • Koordinering med Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) f.eks. vedr. snitflader på tekniske systemer
  • Opbygning af CEJs VIP portal, som er Region Hovedstadens dokumentstyringssystem til bl.a. vejledninger og instrukser

 

Redaktør