Organisation i Center for Ejendomme

Center for Ejendomme (CEJ) består af en direktion og syv enheder, som samlet dækker arbejdsområder inden for bygningsdrift og vedligehold.