​​​​​

Større Byggerier

​Enhed for Større Byggerier varetager bygherrerollen på flere større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden.


Vi er bygherre på regionens største byggerier og dermed nogle af de største hospitalsbyggerier i Danmark. Vi samler erfaring og udvikler nye standarder til den bedste pris, så patienter, pårørende og medarbejdere føler sig ventet og velkomne i gode fysiske rammer. 

Vi har en fælles identitet som bygherrer og er bundet sammen af en faglig stolthed og ambition om at bygge hospitaler i verdensklasse.

I enheden Større Byggerier varetages hele byggeprocessen fra den indledende idéfase til efter indflytning med en professionel og helhedstænkende tilgang og i samskabelse med hospitaler og virksomheder

Herunder er en kort beskrivelse af de igangværende byggerier..

Nyt Hospital Bi​spebjerg

På Bispebjerg Bakke bygger vi nye moderne rammer for patientbehandlingen. Målet er et imødekommende og menneskeligt hospital – en grøn oase i byen.​

Byggeriet består af en række delprojekter – både renoveringsprojekter og nybyggerier. Siden 2014, hvor byggeriet blev skudt i gang, er der blevet opført ny teknikbygning, nyt parkeringshus og ny laboratorie- og logistikbygning. Frem mod 2026 bygges nyt akuthus på 77.500 kvm og et nyt uddannelsescenter. De fredede haver er renoveret i projektet Bispebjergs Helende Haver og indviet i maj 2022.

Akuthuset er en stor ny tilføjelse til det eksisterende hospital, der blandt andet omfatter ca. 475 standardiserede enestuer, en stor fælles akutmodtagelse, intensiv afdeling, røntgen og operationsgang og helt nye kvinde-barn-afdelinger.

Byggeriet tages i brug i etaper i 2024 og 2026. Samlet budget er 3,6 mia. kr.

Læs mere om Nyt Hospital Bispebjerg på projektets hjemmeside.

Ny Psykiatri Bispebje​rg

Psykiatrisk Center København flytter over de kommende år ind i helt nye rammer på Bispebjerg - et byggeri, der understøtter Region Hovedstadens vision om fremtidens psykiatri med patienten i centrum. Byggeriet indeholder en ny psykiatrisk akutmodtagelse og 200 enestuer til almenpsykiatri og er på ca. 22.500 m2.

Første del af byggeriet, der står klar i 2022, rummer blandt andet 74 enestuer i almenpsykiatrien med eget bad og toilet og grønne gårdhaver til hvert afsnit. Anden del af byggeprojektet forventes taget i brug i 2025.

Byggeriet har et samlet budget på ca. 1,3 mia. kr.

Læs mere om Ny Psykiatri Bispebjerg på projektets hjemmeside.

Nyt Hospital Glostrup – Bodil Eskesen Centret 

​​​​Bodil Eskesen Centret ​skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på ​​hjerne og i rygmarv fra hele Østdanmark. Byggeriet indeholder 125 enestuer fordelt på 25.000 m2. Herudover giver udendørs træningsarealer og forskellige værksteder gode muligheder for at variere hverdagen. Det nye hus skal rumme alle livets aspekter, kombineret med den bedste behandling og genoptræning. 

Byggeriet forventes at tages i brug i 2023 og har et samlet budget på cirka 0,9 milliarder kroner.

Læs mere om Nyt Hospital Glostrup p​å projektets hjemmeside.

Nyt​​ Hospital H​​erlev

Med Nyt Hospital Herlev skabes nye rammer der kan rumme den øgede aktivitet, varetage opgaven som akuthospital og tilbyde tidssvarende rammer for familier på områderne fødsler og børnesygdomme.

Nybyggeriet skal på en harmonisk måde imødekomme de forskellige funktioners behov. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer, og den nye fælles akutmodtagelse optimale forhold for de akutte patienter.

Nyt Hospital Herlev skal sætte rammerne for et helende hospitalsmiljø, hvor et tæt samspil mellem nye ”grønnegårde” og hospital fremmer en positiv patientoplevelse.​

Fakta om byggeriet:
  • Nyt Akuthus og Kvinde-barn-bygning på ca. 56.600 m2 og med over 300 enestuer.
  • Udvidelse og ombygning af Servicebygning med 6.200 m2
  • Parkeringshus med plads til 524 biler

Byggeriet er taget delvist i brug i 2021 og tages fuldt i brug 2022​ ​og har et samlet budget på 2.6 mia. kr.

Læs mere om Nyt Hospital Herlev på projektets hjemmeside​.

​Nyt Hospital Hv​​idovre

En 43.000 kvadratmeter ny tilbygning kommer til at rumme en ny hovedindgang til hele hospitalet, en ny fælles akutmodtagelse, hvor flere specialer fra hele hospitalet bliver samlet. Her vil der også blive bygget et nyt afsnit til akut billeddiagnostik. Derudover vil den nye tilbygning rumme en ny børnemodtagelse, et nyt barselsafsnit med tæt integration til et nyt neonatal-afsnit, samt en ny hjerteafdeling og et nyt endokrinologisk sengeafsnit.​

Byggeriet forventes at tages i brug i 2023 og har et samlet budget på cirka 1,8 milliarder kroner.

Læs mere om Nyt Hospital Hvidovre på projektets hjemmeside.

Mary Elizabeths Hospital ​​- ​Riget for børn, unge og gravide​

Byggeriet af et nyt hospital til børn, unge og fødende er et resultat af et partnerskab mellem Ole Kirks Fond, Rigshospitalet og Region Hovedstaden. 

Mary Elizabeths Hospital kommer til at sprede sig over 60.000 kvadratmeter og syv etager og samler alle former for behandling og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt for fødende. Et bærende princip i Mary Elizabeths Hospital ​bliver, at personale og behandlere kommer til patienten og ikke omvendt, og som led i den faglige vision bliver forskning og uddannelse en integreret del af behandlingen.

Byggeriet forventes at tages i brug i 2026 og har et samlet budget på 2,7 milliarder kroner.

Læs mere om Mary Elizabeths Hospital på projektets hjemmeside.​

Nyt Hospital Nordsjæl​​land

I tæt samspil med den omkringliggende natur skabes et moderne og bæredygtigt hospital med arkitektur i verdensklasse. Det nye hospital kommer til at rumme 20 kliniske funktioner og vil dække flere end 325.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund.

Hospitalet får et etageareal på 121.000 kvadratmeter. Byggeriet forventes at tages i brug i 2025 og har et samlet budget på 5,4 milliarder kroner.​

Læs mere om Nyt Hospital Nordsjælland p​​å projektets hjemmeside

Nordstjernen - Nyt Bø​​​rne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Center for Ejendomme er i gang med at planlægge byggeriet af et nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup. Med grundlæggende respekt for og anerkendelse af sammenhænge mellem fysiske rammer og mennesker i psykiatrien er ambitionen at skabe Nordens førende børne- og ungdomspsykiatriske center i international topklasse.

Budgettet er på cirka 725 millioner kroner, og Nordstjernen forventes at tages i brug i fra 2026 og frem.

Redaktør