​​

Transport og Flådestyring

​Transport og Flådestyring er en af tre enheder i Center for Ejendomme med ansvar for regionens logistik- og forsyningsopgaver. 

Denne enhed varetager en bred vifte af transportopgaver og forsyner regionens hospitaler og institutioner med varer, vasketøj, medicin, blodprøver, renovationskørsel og andet. Enheden transporterer også operationsudstyr døgnet rundt fra de to regionale sterilcentraler på Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Transportopgaverne er vokset markant, og Transport og Flådestyring har fokus på at forbedre den logistiske effektivitet og udvikle det overordnede transport-flow. Det sker ved en større samling og planlægning af transportopgaver på tværs af regionen. 

Enheden er samtidig ansvarlig for en struktureret, grøn omlægning af regionens flåde på i dag cirka 400 køretøjer fra fossile brændstoffer til CO2-neutrale køretøjer inden 2030. 

Med fælles koncernløsninger og ensartethed i kørslen, samt fremme af den grønne omstilling, sikrer vi et højt serviceniveau, styrket patientsikkerhed og lave omkostninger for det kliniske personale og den samlede organisation. 

Redaktør