Vores opgave i Center for Ejendomme er at skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices, logistik og forsyning.

Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme varetager regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter med alt fra fredede ejendomme til nybyggeri.