Vores opgave i Center for Ejendomme er at skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices, logistik og forsyning.

Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme varetager regionens ejendomsportefølje på cirka 2 millioner kvadratmeter med alt fra fredede ejendomme til nybyggeri.


 Om Center for Ejendomme

 Organisation i Center for Ejendomme

 Renoveringsplan 2019-2029

 Strategiske partnerskaber

 Årsrapporter fra Center for Ejendomme