Renovering af regionens bygninger 2019-2029

Vi begynder der, hvor det står værst til, og hvor renovering er mest nødvendigt, men hvor vi samtidig forstyrrer driften mindst muligt.

​I foråret 2018 blev der gennemført en tilstandsanalyse af hospitaler og andre behandlingsbygninger i Region Hovedstaden som viste, at flere af bygningerne og de tekniske anlæg er i alarmerende kritisk tilstand. 

I budgetaftale 2019 øremærkede politikerne i regionsrådet derfor ca. 7 mia. kr. over de næste 10 år til at renovere de nedslidte bygningsdele og anlæg og genoprette en tilfredsstillende tilstand. Center for Ejendomme er i gang med at udarbejde en omfattende renoveringsplan, som over en 10-årig periode skal sikre en bedre tilstand af bygningerne. 

De første projekter er allerede i gang og nye igangsættes løbende i 2019. På baggrund af analysens anbefalinger tager renoveringsplanen udgangspunkt i at genoprette de bygningsdele og tekniske anlæg, som er i dårligst stand. Vi begynder med andre ord der, hvor det står værst til, og hvor renovering er mest nødvendigt, men hvor vi samtidig forstyrrer driften mindst muligt.

Renoveringsopgaver i 2019

I 2019-2020 tages der fat på følgende områder og renoveringsopgaver:
  • Tag og facader
  • Brandanlæg og el-anlæg
  • Anlæg for medicinske gasser
  • Elevatorer

Animation: Renovering af hospitalerne 2019-2029

Varighed: 00:38 sek

Filmens tekstindhold (hvis du har brug for at få læst teksten højt)

Der er afsat 7 milliarder til renovering af hospitalerne over de næste 10 år.
Mange af regionens hospitaler blev bygget i 1970'erne. De er løbende blevet vedligeholdt. Men nu skal alle hospitaler have en total renovering.
Sammen med de nye byggerier skaber det bedre forhold for patienterne.
Og med renoveringen bliver hospitalerne også grønnere.







Redaktør