Sekretariatet

​Sekretariatet betjener regionsrådet og regionsrådsformanden og har hovedansvaret for bl.a. koordineringen af de politiske udvalgs arbejde.

Opgav​​er

Politisk betjening af formanden og regionsrådet

Sekretariatet har hovedansvaret for betjeningen af regionsrådsformanden, for kvalitetssikring af materiale til regionsrådet og formanden, samt for sparring med og rådgivning af regionsrådsmedlemmerne i forhold til sager vedr. pressen. Sekretariatet bistår desuden til servicering af regionsrådsformand og regionsrådsmedlemmer i forhold til eksterne fora samt for hvervsområdet og for politikerservice og -betjening i øvrigt.

Udvalgsbetjening

Sekretariatet har endvidere en rådgivende funktion ifh. til produktion, koordination og kvalitetssikring af sager i råds- og udvalgsbetjeningen, samt ansvar for produktion af dagsordener til møder i regionsrådet og forretningsudvalget.

Le​​delse​

Sekretariatschef for Sekretariatet er Marie Kruse.


Redaktør