Sådan håndterer vi henvendelser og sikker elektronisk post

Region Hovedstaden har som mål at besvare alle henvendelser så korrekt og så hurtigt som muligt.

​​Alle sagsbehandlere følger en sag til dørs, og sørger for - hvis der ikke kan svares umiddelbart - at borgeren underrettes om, hvornår svar kan forventes.

Henvendelse på ikke sikker e-mail

Hvis en borger henvender sig på en ikke-sikker e-mail, hvor svaret fra Region Hovedstaden vil indeholde personfølsomme oplysninger herunder helbredsoplysninger, kan Region Hovedstaden ifølge Persondataloven ikke svare borgeren på e-mail. Besvarelsen vil derfor ske pr. brev.


Sikker e-p​​ost for borger​e


Du kan dog vælge at sende personfølsomme oplysninger via din postkasse på borger.dk (også kendt som e-Boks), hvor vi så kan give svar i en mail på borger.dk. Gå til www.borger.dk eller e-boks.dk og log på med dit NemID. Hvis du ikke allerede har en postkasse derinde, bliver du guidet i at oprette en.

Hvis du ikke henvender dig som privatperson, kan du også sende sikker e-post. Det kræver enten at du installerer regionens signatur-certifikat i dit mailprogram og selv har oprettet en sikker e-post adresse. Eller at din arbejdsplads har et sikkert post system du kan benytte.

Læs hos Nets om, hvordan du finder og installerer certifikatet i eget mailprogram.

Når du har installeret certifikatet, skal du bruge regionens hovedpostkasse regionh@regionh.dk.

Du kan også kontakte regionen sikkert via virk.dk (e-Boks)​ med NemID.


​​

Redaktør