Kronika

App til sundhedsfaglige​ der arbejder med borgere med kronisk sygdom i hjemmeplejen (iPhone, Android, Windows Phone​)​.

Information om sygdomme​​​ og tip til forebyggelse

Med Kronika får personalet information og værktøjer, der ruster dem til arbejdet med borgere, som lider af hjertesvigt, hjertekrampe, KOL, tryksår og type 2-diabetes.

Let tilgængelig viden​​

Appen indeholder let tilgængelig og brugbar viden om sygdommene.

Forebygge indlæggelser​​

Formålet er, at skærpe personalets opmærksomhed omkring tegn på eller forværring af symptomer på hjertesvigt, hjertekrampe, KOL, tryksår og type 2-diabetes hos borgeren, og dermed at forebygge unødvendige (gen)indlæggelser blandt disse borgere.

Tværsektorielt samarbejde​

Kronika er udviklet i samarbejde mellem Region Hovedstaden og regionens kommuner med økonomisk støtte fra Region Hovedstaden. Det faglige indhold er udviklet af sundhedsfagligt personale på regionens hospitaler.

Hent Kronika

Support


 Film om Kronika


Redaktør