​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Velkommen til Laboratoriebetjening

​​Central ​Enhed for Kvalitetssikring (CEK) er den regionale kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet. På regionh.dk/laboratoriebetjening er al information vedrørende laboratoriebetjening af praksissektoren samlet.

​Centrifugering af blodprøver

Kalium-prøver

Prøvetagningsvejledninger​BYEN + SYD + Bornholm

MIDT + NORD


EKG-beskrivelser og rådgivning

Fæcesanalyser

Svangre

Sædanalyser


​Parallelanalyse

Erstatningscpr-nummer til parallelanalyse
​Kursus i blodprøvetagning for praksispersonale

Minisymposium 2023 - 15. september 2023


Lægehåndbogen på Sundh​ed.dk
​Lægehåndbogen på Sundhed.dk indeholder information om klinisk biokemiske analyser på følgende link
Bogen er købt af Danske Regioner og et stort antal læger og andre medarbejdere arbejder på at gøre den til en primær medicinsk informationskilde for almen praksis. Pr 01.11.2010 er omtalen af størstedelen af de klinisk biokemisk analyser stadig på norsk, men alligevel brugbar. De danske afsnit er dels på dansk og dels helt opdaterede. Fra de danske afsnit kan man linke videre fra analyseinformationen til information om de sygdomme, der omtales.

Lab-tests onli​​ne

Lab-tests online: Websider i USA og Storbritanien om indikationer og tolkning af analysesvar for patienter (og læger). Bemærk at analyserne kan have lidt andre navne (forkortelser) end i Danmark. 
USA: www.labtestsonline.org 
UK: www.labtestsonline.org.uk

Sundhedsstyrelsens database for IFCC-IUPAC: (= NPU)​​​

Sundhedsstyrelsens database for IFCC-IUPAC: (= NPU) egenskabskoder (analysekoder) og navne www.labterm.dk/default.aspx

NPU koderne specificerer entydigt de målte laboratoriemedicinske egenskaber. RegionH bruger disse koder og de tilhørende nationale lange og korte navne  i videst muligt omfang.

​MedCOM

I økonomiaftalen fra 1999 mellem amterne og Regeringen blev det besluttet at permanentgøre MedCom med følgende formål:
"MedCom skal bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb". ​

NOKLUS​​

Dette link leder til NOKLUS, som er den norske organisation for sikring og udvikling af kvalitet i brugen af klinisk kemi i almen praksis.
I Norge har man dels en central (landsdækkende ) organisation (NOKLUS) og dels en lokal konsulentordning. NOKLUS tager sig både af kvalitetskontrol af analyser (herunder kommentarer til de forskellige apparater) og af uddannelse ved formidling af spørgeskemaer vedrørende kliniske situationer, der resulterer i, at den enkelte læges svar bliver placeret i fordelingen af svar fra samtlige norske deltagere.

​Udenlandske links​​​​
 

Redaktør