Kommunemøde 7. nov. 2012

Indlæg på årets møde med kommunerne

§8 og frivilligindsatsområdet - kort nyt (pdf)
    v. Civilingeniør Annette Gundog Ferslev

Jordforurening på Danmarks Miljøportal - hvad kan man se? (pdf)
    v. Civilingeniør Jeanette Olsen

Fra kortlægning til opfølgende indsats - status, fremdrift og planlægning
    v. Fagleder Carsten Bagge Jensen

Miljøboringer - en trussel mod grundvandet?
    v. Akademiingeniør Claus Frydenlund,     
        Gladsaxe​ Kommune miljøafdelingen
Redaktør