Energi på tværs

Omstillingen til et fossilfrit  energisystem  i 2050, kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder.

​Projektet Energi på Tværs har på tværs Region Hovedstaden, de 29 kommuners og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen udarbejdet en vision for en et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

Målet

Projektet lægger grundstenene for en fælles retning for hovedstadsregionens energifremtid. Således er projektet det første vigtige skridt mod en fælles indsats for et fossilfrit energi- og transportsystem. Regionen vil med projektet gå foran i omstillingen af det danske energi- og transportsystem.

I Energi på Tværs er visionen:

"Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050".

Visionen er med til at guide vigtige politiske beslutninger om milliardstore investeringer samt skabe overordnede rammer for det konkrete arbejde med strategisk energiplanlægning i kommunerne. Visionen skal realiseres ved at undersøge, udvikle og implementere tilgange til strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne i hovedstadsregionen

Gennem Energi på Tværs får kommunerne en række værktøjer og udbytter, herunder energiregnskab for egen kommune, scenarier som viser det fremtidige energisystem, mulighed for tilskud til demonstrationsprojekter samt uddannelse i strategisk energiplanlægning. Projektet udgør en fælles platform for sparring mellem kommuner, energiselskaber og andre fagpersoner omkring energiplanlægning.

Energi på Tværs er skabt med finansiering fra Energistyrelsen, Region Hovedstaden, energiselskaber og kommunerne i regionen. Projektet bliver ledet af partnerorganisationen Gate 21, der samler kommuner, virksomheder og videns​institutioner for at accelerere den grønne omstilling.

Læs mere her: http://www.energipåtværs.dk/

Redaktør