En klimaberedt region

​Initiativet skal sikre fundamentet for at hovedstadsregionen er førende og internationalt bredt anerkendt som klimaberedt region i 2025. Det skal ske gennem en samlet og længerevarende tværgående indsats.

​​En forudsætning for at opnå en klimaberedt region i 2025 er forankring og ejerskab gennem et stærkt samarbejde og løbende vidensdeling på tværs af aktører. Vand kender ikke de administrative grænser. Derfor vil initiativet have et stærkt fokus på samarbejde på tværs.

Vi skal gå fra plan til handling. Hyppighed og konsekvenser af fremtidige oversvømmelser skal forebyggelse af gennem en fokuseret og koordineret indsats fra plan til handling og derigennem en forøgelse af investeringer.

Begrænsning af konsekvenser ved oversvømmelser gennem fokus på et effektivt beredskab, og klimatilpasningsindsatsen skal være en driver for grøn vækst ved at understøtte innovation og eksport.

Derfor har Region Hovedstaden fokus på:

  • Samarbejde på tværs af kommuner, forsyninger og øvrige aktører med afsæt i en fælles forståelse om klimatilpasning som fælles opgave.
  • Etablering af et Task Force for klimatilpasning, som skal hjælpe kommuner og region fra plan til handling og medvirke til tværgående koordinering, formidling og match-making. Task Force skal også igangsætte forprojekter med innovative klimatilpasningsløsninger.
  • Etablering af Living Lab – en platform for innovativ udvikling og koordinering af efterspørgsel af løsninger på tværs af kommuner / forsyningsselskaber. Skal også skal være et
  • International/national showroom af løsninger i 1:1.
  • Projekt om en målrettet og koordineret beredskabsindsats på tværs af kommuner, forsyninger, beredskaber og øvrige aktører.
  • Bedre grundlag for kyst- og stormflodssikring gennem analyse af behov, udarbejdelse af metode til opstilling af sikringsniveau og finansieringsmodeller og gennem belysning af udviklingsperspektiver ved etablering af sikringsforanstaltninger.
  • Igangsættelse af konkrete tværgående demonstrationsprojekter, herunder Isbryderprojektet ”Nordkystens fremtid” om kystsikring på nord​kysten og ansøgning om EU-midler til storskala demonstrationsprojekt om naturbaseret klimatilpasning.

Redaktør