Klimatilpasning

​Oversvømmede kældre og indfaldsveje samt eroderede kyster. Konsekvenserne af klimaforandringerne er store og regionen har tænkt sig at forsøge at tackle dem hurtigst muligt. 

​​Det kræver massive investeringer at begrænse konsekvenserne af uønskede oversvømmelser i hovedstadsregionen. Klimatilpasning er derfor en del af Region Hovedstadens kommende indsatser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Det er vigtigt at finde helhedsorienterede og tværgående løsninger samt udnytte de kommende investeringer til at skabe grøn vækst og jobskabelse gennem anlægsinvesteringer og eksport af nye kreative og innovative løsninger og systemeksport.

Oversvømmelsernes omfang kan reduceres og konsekvenserne begrænses ved en koordineret og målrettet beredskabsindsats. Der er behov for at sætte fokus på planlægningen af beredskabsindsatsen på tværs af kommunerne for at stå stærkere når ulykkerne rammer.

En klimaberedt region er en vigtig forudsætning for at regionen er attraktiv for bosætning og investeringer og for at sikre mobilitet gennem en funktionel infrastruktur. Samtidig er en beskyttelse af regionens kyster vigtig for turistområdet og for borgernes muligheder for at kunne nyde kystens grønne områder.

Region Hovedstadens indsats vil fokuserer på følgende indsatsområder:

  • Stormflods- og kystsikring (link)
  • Task Force (Link)
  • Klimaberedskab (Link)

Nøgletal:

  • Regningen for at klimasikre hovedstadsregion mod skybrud forventes at løbe op i et tocifret milliard beløb over de næste 20-30 år. De massive investeringer vil medføre en markant vækst på området.
  • Til sammenligning kostede skybruddet over København 2. juli 2011 ca. 6 milliarder i skader. Stormen Bodil i 2013 udgjorde i direkte skader ca. 85 millioner kr. alene på nordkysten på Sjælland.
  • En nedslidning af kysten vil påvirke turismeøkonomien i regionen – de nordsjællandske kystkommuner havde en omsætning relateret til turisme på 3 mia. sidste år.
  • EU har vurderet at havvandsstigninger kan medføre fald i BNP på op mod 1,7% i den nordiske del af unionen. For Danmark er det økonomiske tab, relateret til havvandsstigninger i 2050, vurderet til ca. 1,5 milliard kr. per år - et tal som i 2080 kan være øget til ca. 5 milliard kr. pr år.
  • Havvandet vil forventelig stige ca. 1 m over de næste 100 år. Samtidig vil grundvandet også stige og der vil være en stigning i nedbøren, særligt om vinteren.

Redaktør