Klimafodaftryk

​Klimafodaftrykke​t er e​​​t udtryk for, hvor meget vi påvirker klimaet set i et globalt perspektiv. Jo lavere klimafodaftryk, jo bedre.

​Klimafodaftryk er en målestok for vores klimapåvirkning i et globalt perspektiv. Hver enkelt borger, virksomhed og myndighed sætter et klimafodaftryk. I beregningen indgår den totale CO2-udledning fra produktion, transport, brug og bortskaffelse af de varer og ydelser, vi forbruger. Det er en relativt kompliceret beregning, der er forbundet med en vis usikkerhed - men en god overordnet målestok.

Klimafodaftrykket er globalt

Klimafodaftryk fokuserer på vores forbrug og den globale klimapåvirkning, det giver.  Klimafodaftrykket gør det tydeligt, at vi på alle niveauer – borgere, virksomheder og offentlige myndigheder – kan tage ansvar for de globale CO2-udledninger ved at ændre vores forbrug og indkøb. For  CO2-udledningerne i andre dele af verden påvirkes af, hvilke varer og ydelser vi efterspørger her i hovedstadsregionen.

Klimafodaftrykket i hovedstadsregionen

Vi har undersøgt klimafodaftryk fra både borgere, virksomheder og kommuner i hovedstadsregionen - plus det klimafodatryk Region Hoved staden som virksomhed har

Se analyser om klimafodaftryk i hovedstadsregionen

Redaktør