Netværk om grønne indkøb

​Netværk sætter fokus på kompetenceopbygning og erfaringsudveksling inden for grønne og innovative indkøb blandt indkøbere i hovedstadsregionens kommuner

Netværk sætter fokus på kompetenceopbygning og erfaringsudveksling inden for grønne og innovative indkøb blandt indkøbere i hovedstadsregionens kommuner. 
Som en del af et europæisk samarbejde om udbredelse af grønne indkøb har Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen etableret et regionalt netværk om grønne indkøb. Formålet med netværket er at give inspiration, faglige input og sparring koblet til de konkrete udfordringer, som indkøbere og miljømedarbejdere møder i arbejdet med at gøre de offentlige indkøb grønnere.

 

Fordele ved at deltage i netværket

I netværket er der fokus på erfaringsudveksling og træning i grønne indkøb, herunder brug af totalomkostningsværktøjer, miljømærker, grønne kriterier i udbud, markedsdialog og cirkulære indkøbsmetoder. Netværksdeltagerne har adgang til vejledningsmaterialer, en helpdesk samt en lang række cases, der beskriver erfaringer fra udbud, der gennemføres i andre netværk i Europa. Alt sammen med det formål at gøre det lettere at købe grønt. Netværket er åbent for alle kommuner i hovedstadsregionen, og deltagelse i netværket er gratis.

 

Syv regionale netværk i Europa

Netværket i hovedstadsregionen er bare et af syv regionale netværk, som er oprettet rundt omkring i Europa. Således er der også etableret netværk i Spanien, Italien, Holland, England, Frankrig og Bulgarien. Formålet med det europæiske samarbejde er at udbrede grønne offentlige indkøb. Samarbejdet kaldes SPP Regions - Sustainable Public Procurement Regions. 

 

Grønne udbud skal reducere energiforbruget

Udover oprettelsen af grønne indkøbsnetværk samarbejdes der om en række offentlige udbud, der på forskellig vis afprøver grønne indkøbsmetoder, herunder brug af totalomkostninger og funktionskrav, udvidet markedsdialog og cirkulære indkøb. Udbuddene ligger alle inden for kategorierne energiforbrug i bygninger, køretøjer og transport samt mad- og kantineservice. Et af de samlede mål for projektet er via disse udbud at reducere energiforbruget i de syv involverede regioner med 54 GWh pr. år. Det svarer til det årlige energiforbrug i mere end 10.000 parcelhuse med 2 voksne og 2 børn.

 

Mere om projektet

SPP Regions-projektet bliver koordineret af ICLEI (Local Governments for Sustainability) med samarbejdspartnere. EU-projektet løber indtil april 2018 og bliver finansieret af EU’s Horizon 2020-program. De syv regionale netværk skal herefter integreres i andre rammer, så arbejdet fortsættes. Du kan læse mere om projektet på www.sppregions.eu . Her vil alt materiale fra projektet også blive tilgængeligt.

"This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649718"
Redaktør