Ressourceeffektivitet i hovedstadsregionen

​Region Hovedstaden vil styrke grøn vækst gennem en indsats rettet mod mere effektiv udnyttelse ​​af ressourceforbruget. En effektiv udnyttelse af ressourcerne har en klar sammenhæng med en positiv produktivitetsudvikling og gavner både konkurrenceevne, bundlinje og miljø samt CO2-reduktion.​​

​Formålet er, at:

  • forbedre konkurrenceevne og driftsomkostninger ved at nedbringe omkostninger til ressourcer og affald
  • Reduceret materialeforbrug (materialer/affald), reduceret vandforbrug (vand/spildevand), og reduceret energiforbrug (el/varme)
  • Øge bæredygtigheden ved at skabe mere værdi med brug af færre ressourcer
  • CO2-besparelser gennem substitution af primære råvarer og primære energikilder og fuld udnyttelse af ressourcerne.
  • Styrkelse af Dan​marks førerposition indenfor udbredelse af industrielle symbioser.

Grønne indkøb og grøn efterspørgsel

Region Hovedstaden vil samarbejde med staten og kommunerne om at fremme grønne indkøb. Formålet med projektet er at skabe betydelige energi-, CO2- og ressourcebesparelser ved at fremme grønne produkter via den offentlige efterspørgsel. Med et samlet indkøbsvolumen på ca. 290 milliarder kr​. ​eller ca. 16% af BNP er det offentlige en vigtig brik i arbejdet på en grøn omstilling. Det offentlige kan skabe en efterspørgsel og et marked for grønne løsninger, der vil medføre vækst og CO2 reduktion.

Læs mere om klimavenlige indkøb

Ressourceeffektivitet på hospitalerne

For at understøtte udviklingen af en CO2-neutral hovedstadsregion, lancerer Region Hovedstaden en fælles strategisk indsats for Region Hovedstaden som virksomhed og planer for reducering af regionens CO2-udledning. Region Hovedstaden vil gå foran som virksomhed for at sikre grøn omstilling. Der er derfor lavet en strategi for at nedbringe regionens CO2-udledning på regionens hospitaler og virksomheder, der hvor muligheden er størst nemlig indenfor energi, transport og affaldsressourcer.

Regionens energi- og ressourceeffektiviseringer kan føre til store driftsbesparelser på hospitalerne. Besparelser, der forventes at stige yderligere i takt med at de globale energi- og råvarepriserne på sigt presses i vejret. Hospitalernes årlige udgift til el, varme og vand er ca. 500 mio. kr. og besparelsespotentialet er stort.

Læs mere om indsatsen for grønnere hospitaler (link)

Hvad kan jeg selv gøre?

Skal vi for alvor gøre vores samfund klimavenligt, må vi ændre vores forbrugsmønstre. Som borger kan du være med til at rykke politikere og virksomheder i en grønnere retning ved at efterspørge klimavenlige løsninger.

Læs mere her: Borgerens klimavenlige forbrug

Redaktør