Klimaregnskab for Region Hovedstaden

​Vi opgør årligt CO2-udledningen fra regionens energiforbrug, transport og affaldshåndtering for at se, om udviklingen går den rigtige vej på hospitaler, virksomheder og centre.

​Klimaregnskabet er opdelt i tre rapporter:

  • Hovedrapport der opsummerer resultaterne for hele koncernen

  • Resultatrapport med resultater fra hvert hospital, virksomheder og centre

  • Metoderapport med metode, datagrundlag og omregningsfaktorer

Klimaregnskabet erstattede grønt regnskab fra 2014.

Redaktør