Du kan selv betale for at få undersøgt din grund

Her kan læse om, hvornår du som boligejer selv skal betale for en undersøgelse af din grund og hvornår regionen betaler.

​Borearbejde på forurenet grund

Inden for miljøområdet gælder et princip om, at "forureneren betaler". Som hovedregel bliver en grund­ejer, der ikke er ansvarlig for forureningen, derfor ikke pålagt at undersøge eller fjerne en forurening. 

Du kan dog komme til at betale for en undersøgelse og en eventuel oprensning, hvis du ønsker at ændre arealanvendelse, bygge eller grave på en forurenet grund.

Læs om hvilke projekter, der kræver tilladelse fra kommunen 

Redaktør