Forlængelse af offentlig høring for miljøkonsekventrapport og udkast til tilladelser til råstofindvinding nær Hedehusene og Stærkende

Region Hovedstaden skal informere om, at Region Sjælland den 12. december 2019 offentliggjorde den offentlig høring for miljøkonsekvensrapport (VVM) og udkast til tilladelser til indvinding af råstoffer i Hedehusene Grusgrav i Roskilde Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Området ligger mellem Hedehusene, Vindinge og Stærkende.

Region Sjælland har besluttet af forlænge høringsfristen fra den 6. februar 2020 til fredag den 28. februar 2020, kl. 12.00.

Region Sjælland er myndighed i forhold til projektet, men også borgere i Region Hovedstaden kan afgive høringssvar.

Du kan læse mere og afgive dit høringssvar her


Redaktør