Afgørelser og offentlige høringer

​Her kan du klageperioden finde Region Hovedstadens afgørelser vedr. råstofindvinding og jordmodtagelse i råstofgrave samt offentlige høringer i henhold miljøvurderingsloven.  

Der er ingen afgørelser eller offentlige høringer i øjeblikket.