Afgørelser og offentlige høringer

​Her kan du i klageperioden finde Region Hovedstadens afgørelser vedr. råstofindvinding og jordmodtagelse i råstofgrave samt offentlige høringer i henhold til miljøvurderingsloven.