Informationsmøde om revideret forslag til Råstofplan 2016/2020

I efteråret 2020 kunne der afgives høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016/2020 og til miljørapporten udarbejdet for forslaget. Nu skal forslag til Råstofplan 2016/2020 ud i en supplerende høring i perioden den 15. februar - 13. april 2021. I den forbindelse stiller regionspolitikere og fagfolk op til et informationsmøde, som på grund af COVID-19 gennemførtes virtuelt via livestreaming på internettet.

Informationsmøde om supplerende høring

Region Hovedstaden udsender forslag til Råstofplan 2016/2020 i en supplerende høring i perioden 15. februar - 13. april 2021. Regionen afholder et informationsmøde, hvor fokus vil være på informationer om Statens kommentarer til planforslaget og de ændringer, der er foretaget i forslag til Råstofplan 2016/2020 og i miljørapporten. Du kan læse mere herom under: Ny offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapport.

Mødet afholdes den den 24. marts 2021 i tidsrummet fra 16 - 17 og vil være virtuelt lige som de tidligere gennemførte borgermøder.

Mødet kan tilgås via følgende link: Borgermøde - Region Hovedstaden | Web-TV (23video.com).

Mødet bliver sendt live og alle med adgang til internettet kan være med og deltage med spørgsmål i møderne, som nævnt vil fokus på mødet være Statens kommentarer og de ændringer, der er foretaget i forslag til Råstofplan 2012/2020 og i miljørapporten for planforslaget.

Der er også mulighed for at fremsende spørgsmål til mødet på forhånd via mailadressen: cru-fp-borgermoederrh@regionh.dk.

Hvis der under mødet opstår problemer, der betyder, at vi bliver nødt til at afbryde mødet, så gå tilbage til denne side, så vil vi give adgang til en backup-løsning.

Virtuelle borgermøder i forbindelse med den første høring af forslag til Råstofplan 2016/2020

Region Hovedstaden udsendte den 23. september 2020 forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten udarbejdet til forslaget i 9 ugers offentlig høring. 

For at gøre det lettere at skrive og fremsende høringssvar afholdt regionen i alt fire borgermøder, hvor borgere og øvrige interessenter blev orienterede om indholdet i forslaget til en ny råstofplan, og hvor man kunne stille opklarende spørgsmål til politikere og fagfolk, inden man udarbejdede sit høringssvar og indsendte det til regionen. 

Alle møderne blev gennemført som "fyraftensmøder" fra kl. 16.00-18.00. På hvert møde var der fokus på udvalgte kommuner. På den måde blev det sikret, at det var muligt at blive orienteret om og spørge ind til det konkrete område, der er relevant for en selv.

Mødedatoer og fokus

  • 19. oktober: Fokus på Fredensborg, Gribskov, Helsingør
  • 21. oktober: Fokus på Frederikssund og Egedal. Dette møde blev desværre afbrudt på grund af tekniske problemer. se nedenfor.
  • 27. oktober: Fokus på Frederikssund og Egedal. Dette møder blev oprettet som erstatning for mødet den 21. oktober, der desværre blev afbrudt.
  • 2. november: Fokus på Furesø, Allerød
  • 11. november: Fokus på Hillerød, Halsnæs, Høje Taastrup

Møderne blev optaget, og man kan se de forskellige optagelser og de præsentationer, der blev benyttet på møderne i kolonnen til højre herfor.

Her kan du tilgå forslag til Råstofplan 2016/2020

Du kan tilgå forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten for planen her.

Redaktør