Borgermøder om forslag til Råstofplan 2016/2020

​Fra den 23. september 2020 kan der afgives høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016/2020 og til miljørapporten udarbejdet for forslaget. I den forbindelse stiller regionspolitikere og fagfolk op til fire borgermøder, som på grund af COVID-19 gennemføres virtuelt via livestreaming på internettet.

Region Hovedstaden udsender den 23. september 2020 forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten udarbejdet til forslaget i 9 ugers offentlig høring. 

Regionen er interesseret i af få så mange høringssvar som muligt, da høringssvarene indgår i grundlaget for beslutningsprocessen hen imod den endelige vedtagelse af Råstofplan 2016/2020.

Virtuelle borgermøder

For at gøre det lettere at skrive og fremsende høringssvar afholder regionen i alt fire borgermøder, hvor borgere og øvrige interessenter kan blive orienterede om indholdet i forslaget til en ny råstofplan, og hvor man kan stille opklarende spørgsmål til politikere og fagfolk, inden man udarbejder sit høringssvar og indsender det til regionen.

Møderne bliver sendt live og alle med adgang til internettet kan være med og deltage med spørgsmål i møderne - både helt generelle spørgsmål om råstoffer og politisk prioritering, men også mere lokale spørgsmål i områder, hvor der fx foreslås et råstofområde eller en udvidelse af en eksisterende råstofgrav.
 
Alle møderne gennemføres som "fyraftensmøder" fra kl. 16.00-18.00. På hvert møde er der fokus på udvalgte kommuner. På den måde sikres det, at det er muligt at blive orienteret om og spørge ind til det konkrete område, der er relevant for en selv.
 
De virtuelle møder tilgås via computer, tablet eller mobil gennem en almindelig browser.

Husk at skriv kortfattede spørgsmål i chatten, da formatet her ikke er til lange tekster.

Der kan også fremsendes spørgsmål på forhånd på mailadressen:
cru-fp-borgermoederrh@regionh.dk

Særligt hvis man ønsker at formulere længere spørgsmål, er det en god idé at benytte sig af denne mulighed.

Du kan tilgå Regionens virtuelle borgermøder via følgende link (Bemærk vi har skiftet link tilbage til det oprindelige link, der lå på siden!):

https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/borgermode-2

  • 19. oktober: Fokus på Fredensborg, Gribskov, Helsingør
  • 21. oktober: Fokus på Frederikssund og Egedal. Dette møde blev desværre afbrudt på grund af tekniske problemer. se nedenfor.
  • 27. oktober: Fokus på Frederikssund og Egedal. Dette møder er oprettet som erstatning for mødet den 21. oktober, der desværre blev afbrudt.
  • 2. november: Fokus på Furesø, Allerød
  • 11. november: Fokus på Hillerød, Halsnæs, Høje Taastrup

Se program for de virtuelle møder her (pdf).

I tilfælde af tekniske problemer

Regionen har etableret en backup plan, hvis vi skulle løbe ind i nye tekniske problemer i forbindelse med de kommende møder.  Det betyder, at hvis et møde bliver afbrudt, skal man gå tilbage til denne side. Her vil vi så give adgang til backup løsningen.

Her kan du tilgå forslag til Råstofplan 2016/20020 og høringsportalen

Du kan tilgå forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten for planen her og du kan afgive dit høringssvar her

Redaktør