Offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapport

​Region Hovedstaden har sendt forslag til Råstofplan 2016/2020 samt miljørapporten for planen i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 23. september til den 25. november 2020.

​Regionsrådet har på deres møde den 22. september besluttet at udsende forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten for forslaget i offentlig høring i 9 uger i perioden 23. september -25. november 2020.

Du kan læse forslag til Råstofplan 2016/2020 ved at klikke på billedet nedenfor:


I forbindelse med høringen af forslag til Råstofplan 2016/2020 stiller regionen også forslag om at udtage en række graveområder fra Råstofplanen - områder, der derfor ikke vil indgå i det forslag til Råstofplan 2016/2020, der er i høring. Disse områder er del af partshøringen og man kan se kort over de berørte arealer i kolonnen til højre her på siden.

Regionen er interesseret i af få så mange høringssvar som muligt, da høringssvarene indgår i grundlaget for beslutningsprocessen hen imod den endelige vedtagelse af Råstofplan 2016/2020.

Du kan tilgå høringsportalen og afgive dit høringssvar ved at klikke på billedet nedenfor:


I forbindelse med høringen afholder regionen er række virtuelle borgermøder. Du kan læse mere om borgermøderne på nedenstående link:

Borgermøder om forslag til Råstofplan 2016/2020


Redaktør