Gribskov Kommune

​Herunder ses de gældende råstoftilladelser og §52 dispensationer til modtagelse af jord i Gribskov Kommune og eventuelle tilhørende afgørelser samt tilsynsnotater fra 2019 og frem

 Høbjerg Grusgrav

 Mårum Lergrav

 Tegltippen Lergrav

 Tegltippen dispensation til modtagelse af jord


Redaktør