Råstoftilladelser og §52 dispensationer

Her kan du finde aktuelle tilladelser til råstofindvinding og dispensationer til jordmodtagelse i Region Hovedstaden.  Tilladelser og dispensationer fjernes fra oversigten, når efterbehandlingen er afsluttet og godkendt af Region Hovedstaden, eller de erstattes af nye afgørelser. 

Fra 2019 og frem vil notater fra regionens tilsyn med driften af råstofindvinding og jordmodtagelse også kunne findes her.