Råstoftilladelser og §52 dispensationer

​Her kan du finde aktuelle tilladelser til råstofindvinding, samt dispensation til modtagelse af jord i Region Hovedstaden, fordelt på kommuner. Fra 2019 og frem vil afgørelser og tilsynsnotater for lokaliteterne også blive offentliggjort her