Råstoffer

​I Region Hovedstaden bliver der indvundet sand, grus, sten, ler og kalk.
Regionen er myndighed på området og forvalter indvindingen af råstoffer i regionen.​