Forlængelse af frist for efterbehandling og udlevering af råstoffer i Reerslev Grusgrav

​Region Hovedstaden har d. 17. december 2020 truffet afgørelse om forlængelse af fristen efterbehandling og udlevering af råstoffer i Reerslev Grusgrav, Tranemosevej 2, 2640 Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune.

Region Hovedstaden har d. 17. december 2020 givet tilladelse til at fristen for efterbehandling og udlevering af råstoffer i Reerslev Grusgrav forlænges med 3. måneder frem til d. 31. marts 2021.

Du kan se afgørelsen og relevant klagevejledning ved at følge nedenstående link:

Afgørelse vedr. frist for udlevering af råstoffer og efterbehandling i Reerslev Grusgrav

Klagefristen udløber d. 14. januar 2021.


Redaktør