Råstofindvinding og jordmodtagelse i Valby Lergrav

​Region Hovedstaden har d. 27. september 2019 meddelt tilladelse til lerindvinding samt dispensation til deponering af uforurenet jord i Valby Lergrav, beliggende på matr.nr. 9h Valby By, Valby, 3230 Græsted. 

​Region Hovedstaden har d. 27. september 2019 meddelt  Wienerberger A/S tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvind i Valby Lergrav. Samtidig har Region Hovedstaden givet grundejer dispensation iht. jordforureningslovens § 52 til tilførsel af uforurenet til råstofgraven til brug for efterbehandlingen. 

Du kan se offentliggørelsen af afgørelserne ved at følge nedenstående link:

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Valby Grusgrav

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i Valby Lergrav

Klageperioden for afgørelserne udløber d. 25. oktober 2019


Redaktør