Tilladelse til erhvervmæssig råstofindvinding på Højskolevej 1d i Frederikssund Kommune

Region Hovedstaden har d. 13. november 2019, meddelt tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvindng på adressen Højskolevej 1d, 3600 Frederikssund

Region Hoveddstaden har d.  13. november 2019 meddelt  SBR Service v/ Søren B. Rasmussen tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 2c og 3e Sundbylille By, Højskolevej 1d 3600. Samtidig har Region Hovedstaden afgjort, at den ansøgte indvinding ikke medfører krav om udarbejde af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser.

Du kan se offentliggørelsen af afgørelserne ved at følge nedenstående link:

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på Højskolevej 1d i Frederikssund Kommune

Klagefristen for afgørelserne udløber d. 11. december 2019.

Redaktør