Vilkårstillæg for erhvervsmæssig råstofindvinding i Reerslev Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 19. juli 2019 truffet afgørelse om ændrede vilkår for råstofindvindingen i Reerslev Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 19. juli 2019 meddelt NCC Industry A/S tilladelse til at udvide indvindingsperioden i Reerslev Grusgrav med et år frem til 31. december 2020. Samtidig har regionen godkendt en revideret plan for gravens efterbehandling.  

Du kan i den 4 ugers klageperiode læse mere om afgørelsen og hente tilladelsen ved at følge nedenstående link:

Vilkårstillæg for erhvervsmæssig råstofindvinding i Reerslev Grusgrav


Redaktør