Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020 med debatoplæg

​Regionsrådet har på deres møde den 21. august 2018 besluttet, at råstofplanen skal revideres. Derfor indkalder regionsrådet idéer og forslag til den kommende Råstofplan 2020. Indkaldelse af idéer og forslag sker i perioden 22. august - 17. oktober 2018.

Regionsrådet igangsætter hermed processen mod en ny råstofplan med indkaldelse af idéer og forslag til den kommende plan. I indkaldelsen indgår et debatoplæg med hovedspørgsmål, som regionsrådet i særlig grad ønsker af få belyst.
Du kan komme med input til den kommende plan i høringsportalen i perioden fra den 22. august til den 17. oktober 2018.
Du kan indsende:

  • forslag til nye grave- eller interesseområder eller til områder, der bør tages ud af råstofplanen
  • ideer til indholdet i den kommende råstofplan 2020 eller
  • input til de hovedspørgsmål, der er stillet i debatoplægget. 

 

Redaktør