Indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg til Råstofplan 2020

​Regionsrådet har på deres møde den 21. august 2018 besluttet, at råstofplanen skal revideres. Derfor har regionsrådet indkaldt til idéer og forslag til den kommende Råstofplan 2020.

Med Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020 har Regionsrådet igangsat processen mod en ny råstofplan.
I indkaldelsen indgår et debatoplæg med hovedspørgsmål, som regionsrådet i særlig grad ønsker af få belyst.
Indkaldelsen har været i 8 ugers offentlig høring  i perioden fra den 22. august til den 17. oktober 2018.
Regionen har modtaget 52 høringssvar.

Link til oversigt over alle indkomne høringssvar i deres fulde længde (link åbner i nyt vindue)

Regionen har lavet et høringsnotat over de indkomne høringssvar. I høringsnotattet er alle de indkomne høringssvar grupperet i en række hovedgrupper. Hvert høringssvar er blevet opsummeret og her kan man også læse Regionens kommentarer til alle høringssvarene. 

Link til høringsnotat med regionens bemærkninger til hvert høringssvar (link åbner i nyt vindue)

Alle de indkomne høringssvar, forslag til nye graveområder og bemærkninger tages med i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020, som forventes at blive sendt i offentlig høring i 3. kvartal af 2020.

Redaktør