Partshøringer af forslag til ændringer til Råstofplan 2020

​I forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020 partshører regionen fra d. 24. april - 6. juni 2019 en række forslag til ændringer i råstofplanen. I den forbindelse afholder regionen en række borgermøder om processen for udarbejdelse af Råstofplan 2020 og miljøgennemgange af konkrete forslag til nye graveområder.

Ændringer i Råstofplanen

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en ny råstofplan – Råstofplan 2020. I Råstofplan 2020 skal regionen udpege nye områder, som kan benyttes til indvinding af råstoffer som sand, grus og ler. 
Derudover planlægger regionen også at udpege nye interesseområder, som regionen ønsker at undersøge nærmere, for at af- eller bekræfte om der er erhvervsmæssig interessante råstoffer.
Der er endvidere en række områder som foreslås udtaget af råstofplanen fordi ressourcen er indvundet, eller fordi nye oplysninger om ressourcen betyder at ressourcen ikke længere vurderes at være erhvervsmæssig interessant.

Partshøring

Fra 24. april til 6. juni 2019 hører regionen parter og interessenter om mulige nye interesseområder, arealer der tages ud af råstofplanen samt udkast til gennemgange af miljøforhold vedr. mulige nye råstofgraveområder. 
Parter kan afgive deres høringssvar på høringsportalen ved at følge dette link.

Borgermøder 

Under partshøringen afholder regionen en række borgermøder, hvor berørte og interesserede kan høre mere om:

Processen for udarbejdelse af råstofplanen
Miljømæssige forhold for mulige nye råstofgraveområder.

Der afholdes følgende møder (bemærk!! der er foretaget ændring i oplysningerne den 6. april) : 

Om forslag i Egedal og Høje-Taastrup kommuner den 8. maj på Egedal Rådhus
Om forslag i Halsnæs og Hillerød kommuner den 9. maj på Regionsgården
Om forslag i Furesø og Allerød kommuner den 15. maj på Regionsgården
Om forslag i Fredensborg, Gribskov og Helsingør kommuner den 16. maj på Regionsgården
Om forslag i Frederikssund kommune den 20. maj på Elværket i Frederikssund (Alt optaget, der er ikke flere pladser)

Alle møderne ligger i tidsrummet 17 - 19.

Tilmelding  

Der er et begrænset antal pladser og disse fordeles efter først til mølle-princippet. Man kan tilmelde sig til borgermøderne ved at sende en mail med oplysning om navn, deltagerantal og hvilket møde man ønsker at deltage i på mailadressen 
cru-fp-Raastofplan2020@regionh.dk senest tre dage før mødets afholdelse.

Høringssvar 

Det er ikke muligt at afgive mundtlige høringssvar i forbindelse med borgermøderne. Høringssvar vil kunne afgives skriftligt via Region Hovedstadens høringsportal fra 24/4 - 6/6 2019. 

Redaktør