Råstofplan

​Regionsrådet vedtog d. 13. juni 2017 Råstofplan 2016​ med tilhørende miljøvurdering. Der er indkommet  10 klager over vedtagelsen af Råstofplan 2016, som afventer klagenævnets afgørelse. Klagerne har ikke opsættende virkning.