Bestil materiale

​Her på siden kan du bestille informationsmaterialet om pårørende børn til både sundhedsprofessionelle og forældre. 

Materialet til de sundhedsprofessionelle består af en manual samt en pixi-version af manualen. Til forældrene er der udviklet fire forskellige aldersinddelte pjecer, der giver råd og vejledning til forældrene, om hvad de kan gøre for at støtte deres børn i en svær tid.

Her kan du bestille informationsmaterialet om pårørende børn til både sundhedsprofessionelle og til forældre og få det tilsendt til din afdeling/enhed m.m.  

Bestil materialet 

Bestil materialet til sundhedsprofessionelle og/eller forældre

Bestillingssiden åbner i et særligt bestillingsmodul.

NB! Manualerne til sundhedsprofessionelle kan bestilles mod betaling. Som betalingsform skal du opgive både CVR og  EAN/GLN-nummer. Hvis du ikke har EAN/GLN, kan du nøjes med at opgive CVR-nummer. 


Udviklet af Center for Patientinddragelse i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

Materialet er udarbejdet af Center for Patientinddragelse (tidligere: Videnscenter for Patientstøtte) i forbindelse med projektet 'Børn som pårørende'. Projektet var et samarbejdprojekt mellem Center for Patientinddragelse, Kræftens Bekæmpelse og med inspiration fra Københavns Kommune. Center for Patientinddragelse var ansvarlige for udviklingen af manual og piximanual, mens Kræftens Bekæmpelse stod for evaluering af projektet. ​


Redaktør