​​

Materiale til forældre

​Fire forskellige aldersinddelte pjecer giver råd og vejledning til forældre, om hvad de kan gøre for at støtte deres børn i en svær tid. Pjecerne kan downloades her fra siden og kan desuden bestilles i fysisk form. 

​De 4 pjecer er udviklet til forældre, der selv, eller hvis partner er ramt af alvorlig sygdom. 

Pjecerne beskriver hvilke reaktioner pårørende børn typisk oplever, og giver forældrene gode råd til, hvordan de bedst kan inddrage og støtte deres barn under et alvorligt sygdomsforløb.

Når du følger links til bestillingssiden, åbner siden i et særligt bestillingsmodul. 

Alderssvarende støtte 0-2 år

Download pjecen: Info til forældre med et pårørende barn - alderssvarende støtte 0-2 år

Bestil pjecen i fysisk form: Bestil den trykte pjece

Alderssvarende støtte 3-5 år

Download pjecen: Info til forældre med et pårørende barn - alderssvarende støtte 3-5 år

Bestil pjecen i fysisk form: Bestil den trykte pjece

Alderssvarende støtte 6-12 år

Download pjecen: Info til forældre med et pårørende barn - alderssvarende støtte 6-12 år

Bestil pjecen i fysisk form: Bestil den trykte pjece

Alderssvarende støtte 13-18 år

Download pjecen: Info til forældre med et pårørende barn - alderssvarende støtte 13-18 år

Bestil pjecen i fysisk form: Bestil den trykte pjece


NB! Pjecerne er et af de produkter, der er kommet ud af projektet 'Børn som pårørende'. Projektet var et samarbejdprojekt mellem Center for Patientinddragelse (tidligere: Videnscenter for Patientstøtte), Kræftens Bekæmpelse og med inspiration fra Københavns Kommune. Videnscenter for Patientstøtte var ansvarlige for udviklingen af manual og piximanual, mens Kræftens Bekæmpelse stod for evaluering af projektet. ​

Redaktør