Kunst for Livskraft

Vi er stolte og glade over at Det Obelske Familiefond har besluttet at støtte Kunst for Livskraft. Fondet har støttet værket "Blue Dot" af Roman Signer.