Innovationskonsulent, Marie Brøndum Bay

Telefon: +45 2020 5591
Send en mail

Marie er en del af vores innovationsteam og med til at drive innovationsindsatsen på Nyt Hospital Nordsjælland sammen med hospitalets medarbejdere, patienter, pårørende og eksterne partnere. Marie er uddannet civilingeniør i Design og Innovation og har tidligere arbejdet hos Københavns Kommune og Intel Health Research and Innovation.

Hvad arbejder du på lige nu?

"Lige nu arbejder jeg med at drive flere innovationsprojekter, hvor vi sammen med hospitalets medarbejdere og patienter udvikler og tester nye løsninger. Vi er bl.a. ved at forbedre venteoplevelsen i akutmodtagelsen og forbedre arbejdsgangene omkring blodprøvetagning, ligesom vi undersøger, hvordan de kliniske specialer bedst muligt deler lokaler og udstyr. Vi kigger også på, hvordan vi skaber en mere effektiv drift ved at indføre sporbarhed på nogle af de varer og hjælpemidler, som der i dag bruges lang tid på at lede efter."  

Hvad er udfordringen ved innovation?

"Vi skal skabe et hospital, som danner de bedst mulige rammer for patienter og personale. Både ved aflevering, men også mange år ud i fremtiden. Det kan være en udfordring at forudse, hvordan behovene ændrer sig som følge af nye behandlingsformer eller nye teknologier, så det kræver, at vores konkrete løsninger tager højde for alt det, vi af gode grunde ikke ved endnu."

Hvad motiverer dig?

"At jeg sammen med meget dedikerede kollegaer hele tiden arbejder på at skabe endnu bedre løsninger, som har stor betydning for mange menneskers hverdag – både alle dem, som arbejder på hospitalet, og dem som er der midlertidigt for at blive raske igen." 

Redaktør