Projektmedarbejder, Paw Wöhlk

Paw arbejder med innovation og økonomi for nyt Hospital Nordsjælland.

Han er uddannet fra CBS i International Business and Politics, og har derudover en master i International Economic Policy fra Sciences Po, Paris.

Hvad går jobbet ud på?

"Mit arbejde går ud på at bidrage til nogle af de vigtige forandringsprojekter, som hospitalet sigter efter. Herunder fx projektet Livskraft, der er en overordnet vision for det nye hospital. I samarbejde med Hillerød kommune, der ønsker at redefinere hospitalets rolle som institution i samfundet. Det kan lyde bombastisk, men det er det egentlig ikke. Det handler om, at hospitalet udover sundhed, også skal være med til at skabe velvære. Ambulatorier ville måske om aftenen kunne bruges til yogaundervisning, hospitalskøkkenet til folkekøkkenet, osv. Jeg arbejder også med data. Her går opgaven bl.a. ud på at undersøge, hvordan vi bedre kan udnytte sundhedsdate til at forbedre patientoplevelsen. Slutteligt arbejder jeg med innovationsprojekter af varierende grad. Kendetegnende ved projekterne er, at jeg forsøger at understøtte klinikkere i arbejdet med at få ny teknologi ind under huden."

Hvad motiverer dig?

"For mig handler det om de borgere, der har brug for de ydelser, hospitalet tilbyder. Jeg er motiveret af at give folkene på hospitalet de bedste redskaber, hjælpe til at optimere arbejdsgange, således at der er mest mulig tid sammen med patienterne. Og at kunne være med til at bygge et nyt hospital, hvor den bedste medicinske behandling, arkitektur og ny teknologi spiller sammen."


Redaktør