Hospitalsspildevand - Innovative teknologier til rensning og nyttiggørelse af spildevand fra hospitaler

Spildevand, der renses i hospitalets eget rensningsanlæg, kan genbruges til gavn for både miljø og økonomi. Nyt Hospital Nordsjælland er nu gået ind i et innovationskonsortium, der vil videreudvikle ny teknologi på området.

Indtil nu har det været en teknologisk udfordring at rense hospitalers spildevand for de miljøfremmede stoffer der stammer fra medicin. Men de senere år er der sket et gennembrud. DHI og Grundfos har sammen med en række partnere lavet pilotprojekter på bl.a. Hvidovre hospital og Rigshospitalet, der viser, at man kan rense og genbruge store dele af hospitalsspildevandet.

Næste skridt er at opføre et anlæg i fuldskala - og her kommer det nye hospital i Nordsjælland ind i billedet. Projektchef Claus Roikjer fra Region Hovedstaden siger:

”Hvis det viser sig, at et vandrensningsanlæg kan være en gevinst for både miljø og hospitalsøkonomi, er det bestemt ikke umuligt at Nyt Hospital Nordsjælland bliver et af de første hospitaler med eget vandrensingsanlæg. Men når vi går ind i konsortiet, er det selvfølgelig først og fremmest for at afdække vores muligheder.”

Den ny teknologi bygger på, at rense vandet for miljøfremmede stoffer ved at sende det gennem en såkaldt biomembran-reaktor og efterbehandle det med ozon. Pilotprojekterne viser, at der er gevinst ved at rense spildevandet ved kilden, for derefter at genbruge vandet som teknisk vand; det kan f.eks. være som toiletskyllevand eller til vanding af grønne områder. Ved at genbruge vandet, sparer hospitalet på tilførslen af nyt vand, som dog stadig skal anvendes i mindre grad, som f.eks. til drikkevand.

Det nye innovationskonsortium vil søge støtte til innovationssamarbejdet hos Forsknings og Innovationsstyrelsen.

1/10 2011

​​​

Redaktør