Idé til program

Idé til program var et treårigt projekt under Bygherreforeningen med fokus på de tidlige stadier inden for byggeri - det vil sige alt det, der foregår, før bygherren udskriver konkurrence om sit projekt. Nyt Hospital Nordsjælland deltog som partner og gennemgående case for metodeafprøvning. Projektet blev afsluttet i slutningen af 2012.

Formålet med Idé til program var at skabe en bedre baggrund for bygherrens dispositioner med at danne rammerne for byggeprocessen. Projektet arbejdede med de tidlige byggefaser fra den første idé til det færdige byggeprogram med fokus på bygherrens rolle.

Idé til program tog udgangspunkt i den professionelle bygherrerolle, men havde et bredt alment perspektiv.

 

Redaktør