Idé til program

Idé til program er et treårigt projekt under Bygherreforeningen med fokus på de tidlige stadier inden for byggeri - det vil sige alt det, der foregår, før bygherren udskriver konkurrence om sit projekt. Nyt Hospital Nordsjælland deltager som partner og gennemgående case for metodeafprøvning.

​​​​Projektet Idé til program vil skabe en bedre baggrund for bygherrens dispositioner med at danne rammerne for byggeprocessen. Projektet arbejder med de tidlige byggefaser fra den første idé til det færdige byggeprogram med fokus på bygherrens rolle.

Idé til program tager udgangspunkt i den professionelle bygherrerolle, men har et bredt alment perspektiv. Projektets resultater påvirker ikke kun bygherrerne, men hele byggesektoren, hvilket i sidste ende har en betydning for brugernes oplevelse af værdi og kvalitet i det byggede miljø.

 

Redaktør