Netværk med andre hospitalsbyggerier i de danske regioner

Nyt Hospital Nordsjælland udveksler med en række andre hospitaler i Danmark om nyt hospitalsbyggeri.

​​Under Danske Regioners netværksdage om sygehusbyggeri (Vejle, oktober 2011), blev en lang række netværk dannet. Nyt Hospital Nordsjælland deltager i følgende:​

  • logistik og hospitalsbyggeri
  • samarbejde med rådgivere
  • sekretærfunktion i projektorganisati​​​​onen
  • kostkoncept og bespisning på hospitalet
  • kommunikation om hospitalsbyggeri

Derudover udveksler projektorganisationen løbende med andre byggeprojekter inden- og uden for Region Hovedstaden.​

Redaktør