Forudsætninger

Før der kan tages en endelig og formel beslutning om at bygge hospital på arealet, skal følgende gennemføres:

Staten har givet endelig til​sagn om ny station​​

Staten har d. 7. februar 2012 besluttet at placere en station ved Overdrevsvejen ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. Stationen vil være forbundet til både S-bane og lokalbanen. Det er en milepæl i forbindelse med sikringen af bæredygtig transport af medarbejdere og patienter til og fra hospitalet.

Det videre arbejde med plangrundlaget kan nu fortsætte.


Fingerplanen skal revideres​

Derudover skal Fingerplanen af 2007 revideres, for at det bliver muligt at opføre hospitalet. Miljøministeren har medio 2011 udsendt et deb​atoplæg om ny Fingerplan 2012.

Miljøvurdering skal gennemføres​

Endelig skal Region Hovedstaden udarbejde en mi​ljøvurdering af arealet. Miljøvurderingen skal afdække de miljøpåvirkninger, det vil medføre at opføre byggeri på det pågældende areal. Region Hovedstaden udsender høringen vedr. den strategiske miljøvurdering primo 2012. Høringsperioden er otte uger. ​​
Redaktør