Høring: Placering og miljøvurdering af Nyt Hospital Nordsjælland

​​​​

Dette er en offentliggørelse af en miljørapport og et forslag til program efter § 8 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/092009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Fristen for fremsættelse af bemærkninger til forslaget og den ledsagende miljørapport jfr. lovens § 8 stk. 3. er mandag d. 21. maj 2012.

Bemærkninger sendes til nhn@regionh.dk eller til adressen: Nyt Hospital Nordsjælland, Hillerød hospital, Helsevej 2, 3400 Hillerød.

Du kan læse mere om hvor og hvordan Nyt Hospital Nordsjælland tænkes placeret ved Hillerød i dokumentet: ”Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød” her på siden.

Redaktør