Hvilket geografisk område er miljøvurderet

​​​​

På baggrund af feltundersøgelser af geotekniske forhold, ønsket om nærhed til en kommende station, fingerplanens stationsnærhedsprincipper, økonomiske forhold, forekomst af naturområder mv. er det område, der fremgår af kortet på siden 'Høring: Placering og miljøvurdering af Nyt Hospital Nordsjælland', udpeget til etablering af det kommende hospital.

Det kalder vi programområdet og det er også det område, som er blevet miljøvurderet.​
Redaktør