Hospitalets funktioner

Nyt akuthos​​​pital i planområde Nord​

Ifølge Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020 skal Nyt Hospital Nordsjælland  varetage den fælles akutmodtagelse i planlægningsområdet, kvinde-barn-funktionerne og funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter.

Samarb​ejde med øvrige planområder i Region H​

Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi varetages for planlægningsområde Midt og Nord. Hospitalet skal desuden huse elektive udefunktioner inden for urologi (fra Herlev Hospital) og øjensygdomme (fra Glostrup Hospital).

Funktioner 

Fælles akutmodtagelse​​

Kirurgiske specialer​​​

 • Ortopædkirurgi
 • Kirurgi
 • Urologi (elektiv udefunktion fra Herlev Hospital)

Intern medicinske specialer​

 • Kardiologi
 • Lungemedicin
 • Gastroenterologi
 • Endokrinologi
 • Geriatri
 • Infektionsmedicin
 • Nefrologi inkl. dialyseafsnit
 • Reumatologi

Kvinde-barn specialerne​

 • Gynækologi og obstetrik
 • Pædiatri (børnesygdomme), herunder neonatalafsnit

Øvrige kliniske specialer​

 • Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet)
 • Klinisk onkologi
 • Øjensygdomme (elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital)
 • Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi

Tværgående specialer​​

 • Anæstesiologi inkl. intensiv
 • Diagnostisk radiologi
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk immunologi (udefunktion fra Rigshospitalet)
 • Klinisk mikrobiologi (udefunktion fra Herlev)
 • Patologisk anatomi (udefunktion fra Herlev)

Andre funktioner​

 • Palliativ enhed
 • Demens enhed
 • Diagnostisk enhed
 • Patienthotel​

Redaktør