Hospitalets funktioner

Nyt akuthos​​​pital i planområde Nord​

Ifølge Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020, skal Nyt Hospital Nordsjælland  varetage den fælles akutmodtagelse i planlægningsområdet, kvinde-barn funktionerne og funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter.

Samarb​ejde med øvrige planområder i Region H​

Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi varetages for planlægningsområde Midt og Nord. Hospitalet skal desuden huse elektive udefunktioner inden for urologi (fra Herlev Hospital) og øjensygdomme (fra Glostrup Hospital).

Funktioner 

Fælles akutmodtagelse​​

Kirurgiske specialer​​​

• Ortopædkirurgi
• Kirurgi
• Urologi (elektiv udefunktion fra Herlev Hospital)

Intern medicinske specialer​

• Kardiologi
• Lungemedicin
• Gastroenterologi
• Endokrinologi
• Geriatri
• Infektionsmedicin
• Nefrologi inkl. dialyseafsnit
• Reumatologi

Kvinde-barn specialerne​

• Gynækologi og obstetrik
• Pædiatri (børnesygdomme), herunder neonatalafsnit

Øvrige kliniske specialer​

• Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet)
• Klinisk onkologi
• Øjensygdomme (elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital)
• Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi

Tværgående specialer​​

• Anæstesiologi inkl. intensiv
• Diagnostisk radiologi
• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
• Klinisk biokemi
• Klinisk immunologi (udefunktion fra Rigshospitalet)
• Klinisk mikrobiologi (udefunktion fra Herlev)
• Patologisk anatomi (udefunktion fra Herlev)

Andre funktioner​

• Palliativ enhed
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
- patienthotel​

Redaktør