FAM og patientforløb

​På den første workshopdag var temaet Fælles akutmodtagelse og patientforløb.

Workshopdeltagernes første opgave var sætte ord på det, de mente var vigtigst at drøfte i forhold til workshoppens overordnede tema. Her pegede deltagerne især på vigtigheden af at sikre gode patientforløb og få overgange, ikke blot mellem akut og sengeafdeling, men også i forbindelse med den akutte behandling.

Nærhed og logistiske løsninger, der kan facilitere hurtig diagnosticering og fremme samarbejde på tværs af afdelinger var et andet central emne.

Nedenfor kan du læse centrale citater fra workshoppen


"Det er spændende at alle er interesseret i samarbejde og genialt hvis man kan tænke det ind i et nyt hospital så nissen ikke flytter med”.

”Vi skal tænke over hvem fremtidens patienter er og gøre op med skrankepaveri”.

”Patienten skal være i centrum og derfor skal de fagpersoner der er brug for komme til patienten i stedet for omvendt”​.

Redaktør